PSSP

  • Pozvánka na biblické stretnutie

    Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Bolesti riskujúceho pre Pána (Ž 69), ktoré sa bude konať v pondelok 7. 5. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

  • Pozvánka na biblické stretnutie

    Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Opojení hadím jedom (Ž 58), ktoré sa bude konať v pondelok 23. 4. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.