Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie stretnutie v rámci cyklu Pondelkové stretnutia nad Svätým písmom, ktoré sa bude konať v pondelok 3. júna v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. SSDr. Blažej Štrba, PhD. bude prednášať na tému „Šťastný a požehnaný človek (Ž 127-128)“. Podujatie začína o 19.00 hod. a končí spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme. Vstup je voľný.


Publikované

v časti

Autor článku: