Postavy viery

 • Tretie stretnutie cyklu Postavy viery

  Traja vzácni hostia, liturgická modlitba, prednášky, diskusia. Vstup je voľný.

 • Druhé stretnutie cyklu Postavy viery

  V priestoroch kláštora Premenenia Pána v Sampore sa v sobotu 23. februára 2013 konalo druhé stretnutie cyklu Postavy viery. Tento cyklus je príspevkom slovenských benediktínov k Roku viery, vyhlásenom Svätým otcom Benediktom XVI. Prostredníctvom predstavenia veľkých postáv, ktoré sú akoby zosobnením kresťanskej viery, sa snaží objasniť veľkosť kresťanského povolania, ako aj pomôcť nájsť nové podnety pre každodenné…

 • Prvé stretnutie cyklu Postavy viery

  V priestoroch kláštora Premenenia Pána v Sampore sa v sobotu 27. októbra 2012 konalo prvé stretnutie cyklu Postavy viery. Tento cyklus je príspevkom slovenských benediktínov k Roku viery, vyhlásenom Svätým otcom Benediktom XVI. Prostredníctvom predstavenia veľkých postáv, ktoré sú akoby zosobnením kresťanskej viery, sa snaží objasniť veľkosť kresťanského povolania, ako aj pomôcť nájsť nové podnety…

 • Pozvánka na prvé stretnutie cyklu „Postavy viery“

  Srdečne Vás pozývame na prvé stretnutie v rámci cyklu „Postavy viery“, ktoré sa bude konať v sobotu 27. októbra 2012 v benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jeho obsahom budú prednášky popredných slovenských odborníkov o veľkých postavách viery: sv. Jozuovi, sv. Atanázovi a sv. Benediktovi. Program je určený pre široký okruh veriacich a je príspevkom k…