Druhé stretnutie cyklu Postavy viery

Postavy viery IIV priestoroch kláštora Premenenia Pána v Sampore sa v sobotu 23. februára 2013 konalo druhé stretnutie cyklu Postavy viery. Tento cyklus je príspevkom slovenských benediktínov k Roku viery, vyhlásenom Svätým otcom Benediktom XVI. Prostredníctvom predstavenia veľkých postáv, ktoré sú akoby zosobnením kresťanskej viery, sa snaží objasniť veľkosť kresťanského povolania, ako aj pomôcť nájsť nové podnety pre každodenné výzvy, predkladané našej viere. Počas druhého stretnutia vystúpili s prednáškami Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. (sv. Jób), PhDr. Juraj Vittek, PhD. (sv. Jana z Arku) a ThDr. Marek Krošlák, PhD. (sv. Alfons Mária de Liguori). V priebehu dňa mali hostia možnosť sláviť spolu s mníchmi kláštora modlitbu mníšskej liturgie hodín. Počas záverečnej diskusie mohli účastníci získať odpovede na ich vlastné otázky. Podujatia sa zúčastnilo okolo stovky veriacich, pre ktorých bola tiež pripravená krátka videoprezentácia Samporského kláštora a pohostenie. Ďalšie stretnutie cyklu Postavy viery sa bude konať 29. júna 2013.


Publikované

v časti

Autor článku: