Tretie stretnutie cyklu Postavy viery

postavy_viery

V deň slávnosti svätých apoštolov Petra a Pavla, 29. júna 2013, sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore bude konať tretie stretnutie cyklu Postavy viery. Už tretíkrát tak veriaci budú môcť načerpať nové povzbudenia vo viere účasťou na liturgických sláveniach, prednáškach i spoločnej diskusii počas celodenného programu stretnutia. V priebehu dňa sa účastníkom prihovoria traja vzácni hostia: vladyka arcibiskup Mons. prof. ICDr. Cyril Vasiľ SJ. PhD., tajomník Kongregácie pre východné cirkvi a riadny profesor na Pápežskom východnom inštitúte, doc. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD., prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a Mgr. Branislav Dado, PhD., farár v Brusne. Vstup je voľný.

logo_AF_CM

Keďže tretie stretnutie cyklu prebieha v prikázaný sviatok, súčasťou programu bude okrem spoločných modlitieb Mníšskej liturgie hodín aj slávnostná svätá omša. V rámci prednášok budú predstavené tri významné osobnosti kresťanskej viery. Cyklus Postavy viery je príspevkom benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore k Roku viery, ktorý vyhlásil Svätý otec Benedikt XVI. apoštolským listom Porta fidei. Prednáška vladyku Cyrila predstavuje zároveň prepojenie s Rokom sv. Cyrila a Metoda, vyhlásenom slovenskými biskupmi pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov na naše územie.

Program dňa 29. 6. 2013:

  • 9.00 — Modlitba cez deň, Video-prezentácia kláštora
  • 9.30 — Uvedenie do dňa a Veni Sancte
  • Prvá prednáška: sv. Pavol (doc. František Trstenský)
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • Spoločný obed
  • 14.30 — Druhá prednáška: sv. Cyril a Metod (Mons. Cyril Vasiľ SJ)
  • Prestávka
  • 15.45 — Tretia prednáška: sv. Ján Klimak (Branislav Dado)
  • Spoločná diskusia
  • 18.00 — Slávnostné vešpery

Publikované

v časti

Autor článku: