Kategória: Aktuality

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Pozývame vás na slávnosť svätých slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 5. júla 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Liturgické slávenia na slávnosť sv. Petra a Pavla

Pozývame vás na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať v piatok, 29. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Slávnostné vešpery
 • 18.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená teoforickou procesiou a Eucharistickým požehnaním.
 • 20.00 — Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, počas ktorého sa budeme venovať 64. žalmu. Stretnutie, ktoré bude viesť SSDr. Blažej Štrba, PhD., sa bude konať v pondelok 18. 6. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

Liturgický poriadok na slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho v kláštore Premenenia Pána v Sampore, v piatok, 15. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená Eucharistickou pobožnosťou a požehnaním.
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Naši bratia prijali lektorát a akolytát

Br. Ladislav prijíma lektorátV benediktínskom kláštore Premenenia Pána v Sampore prijali dnes, 11. júna 2012, štyria bratia ministériá lektorátu a akolytátu. Nových služobníkov Božieho slova a chleba ustanovil ndp. Bernard Sawicki OSB, opát kláštora sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko), ktorý je vyšším predstaveným slovenských benediktínov. Ministérium lektorátu prijali bratia Ladislav Mária Grenčík OSB, Marián Zaťko OSB a Igor Hajas OSB. Za akolytu bol ustanovený brat Michal Mária Kukuča OSB.
Pri tejto príležitosti prosíme o modlitby za našich bratov, aby verne plnili služby, ktoré im boli zverené.

Pozvánka na slávnosť Eucharistie

Pozývame vás na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi v kláštore Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 7. júna 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať podľa prehľadu nižšie.

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Slávnostné vešpery
 • 18.00 — Slávnostná sv. omša, zakončená teoforickou procesiou a Eucharistickým požehnaním.
 • 20.00 — Kompletórium

Presun termínu Týždňa povolaní

Dovoľujeme si vám oznámiť, že z technických dôvodov sme museli presunúť už avizovaný Týždeň povolaní na termín od 30. júla – 3. augusta 2012. Bližšie informácie nájdete v pôvodnom príspevku.

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame Vás na ďalšie Pondelkové stretnutie nad Svätým písmom, s témou Mojžišova úvaha o čase (Ž 90), ktoré sa bude konať v pondelok 4. 6. 2012 o 19.00 v prednáškovej miestnosti kláštora Premenenia Pána v Sampore. Vstup je voľný.

Pozvánka pre hľadajúcich

Mnísi nad Hronským BeňadikomSrdečne vás pozývame na Týždeň povolaní, ktorý sa bude konať v dome hostí kláštora Premenenia Pána v Sampore od 30. júla-3. augusta 2012. Tento týždeň je v našom kláštore určený pre všetkých záujemcov o mníšsky život a hľadajúcich, ktorí rozmýšľajú nad užším zasvätením sa Bohu, zvlášť v našom spoločenstve.
V rámci programu tohto týždňa sú okrem možnosti zakúsiť niečo z mníšskej modlitby a práce plánované spoločné stretnutia formou prednášok a diskusií, zamerané na rozlišovanie povolania, života v benediktínskom kláštore a ďalšie sprievodné témy.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom e-mailu domu hostí.

Pozvánka na hodovú slávnosť

Eucharistická modlitbaPozývame vás na slávnosť výročia posvätenia kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore, ktorá sa bude konať vo štvrtok, 24. mája 2012. Liturgické slávenia v tento deň sa budú konať ako v nedeľu, podľa prehľadu nižšie. Po slávnostnej svätej omši o 11.00 vás tiež pozývame na spoločné pohostenie.


Prehľad liturgických slávení

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná sv. omša
 • po sv. omši — Agapé
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium
Z Božej milosti a štedrosti mnohých dobrodincov sme 24. mája 2010 zavŕšili prvú časť stavby benediktínskeho kláštora Premenenia Pána v Sampore slávnostnou konsekráciou kláštorného kostola, ktorú vykonal diecézny biskup blahej pamäti, Mons. Rudolf Baláž za účasti ďalších biskupov, opátov, kňazov a veľkého počtu veriacich z celého Slovenska. Vybudovanie kláštora v Sampore predstavuje historický medzník pre cirkevné dejiny na Slovensku, keďže je zároveň návratom a obnovou benediktínskej tradície, ktorá na našom území zapustila hlboké korene od nepamätných čias, no bola násilne prerušená vinou síl neprajných Cirkvi.
V súčasnosti obýva kláštor Premenenia Pána 11 slovenských mníchov, ktorí na tomto mieste oslavujú Boha svojou modlitbou i prácou. Kláštor tiež ponúka priestor pre hostí, ktorí môžu na tomto mieste načerpať sily a obohatiť sa v kresťanskom živote.