Liturgické slávenia na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi

Srdečne vás pozývame na liturgické slávenia počas slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, vo štvrtok 19. júna 2014. Všetky bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú konať podľa nasledujúceho poriadku:

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 12.45 — Modlitba cez deň
  • 17.00 — Slávnostné vešpery
  • 18.00 — Slávnostná svätá omša spojená s Eucharistickou procesiou a požehnaním
  • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: