Výročie posvätenia chrámu

Srdečne pozývame všetkých našich priaznivcov v sobotu 24. mája 2014 na slávnosť Výročia posvätenia chrámu v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Liturgické slávenia v našom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho poriadku:

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • 12.30 — Spoločné pohostenie
  • 18.00 — Vešpery (zo 6. veľkonočnej nedele)
  • 20.00 — Kompletórium

Veriaci, ktorý 24. mája (výročie posvätenia chrámu) navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (porov. Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 6).

Voliči, ktorí by sa chceli zúčastniť volieb do Európskeho parlamentu mimo svojho bydliska, môžu využiť volebnú miestnosť v Sampore, ktorá sa nachádza pod kláštorom v priestoroch požiarnej zbrojnice. Bližšie informácie radi poskytneme každému návštevníkovi.


Publikované

v časti

Autor článku: