Vyhlásenie

erbVzhľadom na verejne publikované informácie zo strany tzv. „Diela lásky, milosrdenstva a pokoja“, ako aj pozvánku na „Púť do Sampora“ zverejnenú na internetovej stránke vyššie spomenutej skupiny veriacich vydávajú benediktíni Kláštora Premenenia Pána v Sampore nasledujúce vyhlásenie.

Mníšske spoločenstvo Kláštora Premenenia Pána v Sampore sa dištancuje od aktivít skupiny veriacich, ktorá sa označuje ako „Dielo lásky, milosrdenstva a pokoja.“ Prijatie členov tejto skupiny na pôde kláštora v Sampore malo vždy čisto zdvorilostný charakter a nepredstavuje vyjadrenie podpory ich aktivitám. V rámci osláv výročia posvätenia kláštorného chrámu neorganizuje mníšske spoločenstvo žiadne verejné pobožnosti nad rámec konventuálnych liturgických slávení a modlitby posvätného ruženca. Kláštor Premenenia Pána nedisponuje žiadnym milostivým obrazom, ktorý by bol vystavený k verejnej úcte.


Publikované

v časti

Autor článku: