Patrimonium

  • V Banskej Bystrici sa konala konferencia o benediktínoch

    V dňoch 19.-20. septembra sa v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konala medzinárodná konferencia s názvom Patrimonium, kultúra, pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Organizátorom konferencie bola Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Benediktínske opátstvo sv. Petra a Pavla v Tynci (Krakov, Poľsko). Konanie konferencie umožnila dotácia…

  • Pozvánka na konferenciu o benediktínoch

    Srdečne pozývame na konferenciu Patrimonium, kultúra, pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia, ktorá sa bude konať v priestoroch Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v dňoch 19.-20. septembra 2012. Konferencia sa bude zaoberať úlohou benediktínskych kláštorov pri budovaní európskej spoločnosti v histórii i v súčasnosti a v tomto kontexte poukáže na rôzne aspekty benediktínskej pohostinnosti. Vstup je voľný.…

  • Konferencia o benediktínskom dedičstve, kultúre a pohostinnosti

    Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore sa podieľa na projekte benediktínskych kláštorov Vyšehradského priestoru s názvom Patrimonium, kultúra a pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Tento projekt sa venuje benediktínskemu dedičstvu z rôznych uhlov pohľadu: vzdelávaco-historicko-teologického, socio-kultúrno-antropologického, marketingového a turistického. V záverečnej fáze tohto projektu, ktorá práve prebieha, bude vydaná publikácia ilustrujúca rôzne aspekty benediktínskeho…