Konferencia o benediktínskom dedičstve, kultúre a pohostinnosti

Benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore sa podieľa na projekte benediktínskych kláštorov Vyšehradského priestoru s názvom Patrimonium, kultúra a pohostinnosť. Benediktínske kláštory ako miesta stretnutia. Tento projekt sa venuje benediktínskemu dedičstvu z rôznych uhlov pohľadu: vzdelávaco-historicko-teologického, socio-kultúrno-antropologického, marketingového a turistického. V záverečnej fáze tohto projektu, ktorá práve prebieha, bude vydaná publikácia ilustrujúca rôzne aspekty benediktínskeho dedičstva a usporiadaná konferencia sumarizujúca tento projekt. Táto konferencia sa bude konať v Banskej Bystrici v dňoch 19.-20. septembra 2012. Bližšie informácie pre záujemcov o účasť na tejto konferencii prinesieme na našich stránkach. Sumár aktivít, ktoré v rámci tohto projektu už prebehli si možno prečítať na adrese http://www.benedyktyni.eu/?page_id=2129 (stránka v anglickom jazyku).


Publikované

v časti

Autor článku: