Aktuality

 • Nanebovzatie Panny Márie

  Nanebovzatie Panny Márie

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovzatia Panny Márie dňa 15. augusta 2023 (utorok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Slávnosť sv. Benedikta

  Slávnosť sv. Benedikta

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätého otca Benedikta dňa 11. júla 2023 (utorok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Slávnostnú svätú omšu bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský biskup. Po jej zakončení sa bude konať agapé.

 • Slávnosť sv. Petra a Pavla

  Slávnosť sv. Petra a Pavla

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätých Petra a Pavla, apoštolov dňa 29. júna 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Tento deň je prikázaným sviatkom. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Veriaci, ktorý nábožne používa akýkoľvek náboženský predmet (crucifix, kríž, ruženec, škapuliar, medaila), riadne požehnaný Najvyšším veľkňazom, alebo ktorýmkoľvek biskupom,…

 • Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

  Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa dňa 24. júna 2023 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Slávnosť Božského Srdca

  Slávnosť Božského Srdca

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho dňa 16. júna 2023 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Slávnosť Eucharistie

  Slávnosť Eucharistie

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi dňa 8. júna 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1,…

 • Výročie posvätenia chrámu

  Výročie posvätenia chrámu

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu dňa 24. mája 2023 (streda) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné…

 • Nanebovstúpenie Pána

  Nanebovstúpenie Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia Pána dňa 18. mája 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Veľkonočné sviatky

  Veľkonočné sviatky

  Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu: Štvrtok Pánovej večere (6. 4.) Piatok utrpenia Pána (7. 4.) Svätá sobota (8. 4.) Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (9. 4.) Pondelok vo Veľkonočnej oktáve (10.…

 • Slávnosť Zvestovania Pána

  Slávnosť Zvestovania Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána dňa 25. marca 2023 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. V tento deň sa na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána zvoní slávnostne na všetkých zvonoch.