Aktuality

 • Pozvánka na večerné stretnutie

  Pozvánka na večerné stretnutie

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 10. apríla 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Ak som pokrstený, potrebujem aj birmovanie? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po…

 • Zvestovanie Pána

  Zvestovanie Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána, dňa 8. apríla 2024 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Veľkonočné sviatky

  Veľkonočné sviatky

  Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu: Štvrtok Pánovej večere (28. 3.) Piatok utrpenia Pána (29. 3.) Svätá sobota (30. 3.) Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (31. 3.) Pozor! V tento deň sa…

 • Pozvánka na večerné stretnutie

  Pozvánka na večerné stretnutie

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 20. marca 2023 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Je liturgický rok ustavičný kolobeh tých istých sviatkov? Prednáška bude trvať do 18:30 a bude…

 • Slávnosť svätého Jozefa

  Slávnosť svätého Jozefa

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti svätého Jozefa, ženícha preblahoslavenej Panny Márie, dňa 19. marca 2024 (utorok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Celodenná adorácia

  Celodenná adorácia

  Pozývame vás na celodennú adoráciu Najsvätejšej Sviatosti vo štvrtok 29. februára 2024 do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Adorácia začne po rannej svätej omši o 6.30 a skončí eucharistickým požehnaním po vešperách o 17.00

 • Popolcová streda

  Popolcová streda

  Pozývame vás na bohoslužby Popolcovej stredy dňa 14. februára 2024 do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Sviatok Obetovania Pána

  Sviatok Obetovania Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgického sviatku Obetovania Pána dňa 2. februára 2024 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Pozvánka na večernú prednášku

  Pozvánka na večernú prednášku

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 17. januára 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Hľadali cirkevní Otcovia v Eucharistii vernosť alebo platnosť? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie…

 • Novoročný koncert v Sampore

  Novoročný koncert v Sampore

  Samporskí benediktíni, ženský spevácky zbor Belius a hostia vás srdečne pozývajú na Novoročný benefičný koncert dňa 7. januára 2024 (nedeľa) v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Program: 11.00 — Svätá omša; 12.00 — koncert duchovnej hudby Účinkujú: Výťažok z koncertu je určený pre výstavbu nového píšťalového organa v Samporskom kláštore.