Aktuality

 • Narodenie sv. Jána Krstiteľa

  Narodenie sv. Jána Krstiteľa

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa, dňa 24. júna 2024 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Pozvánka na večerné stretnutie

  Pozvánka na večerné stretnutie

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame do Kláštora Premenenia Pána na záverečné stretnutie v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 19. júna 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Ako nás liturgia pozýva k životu, hoci ľudsky zažívame, že ho ubúda? V rámci prednášky…

 • Slávnosť Božského Srdca

  Slávnosť Božského Srdca

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho dňa 7. júna 2024 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Slávnosť Eucharistie

  Slávnosť Eucharistie

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi dňa 30. mája 2024 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie. Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1,…

 • Výročie posvätenia chrámu

  Výročie posvätenia chrámu

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu, dňa 24. mája 2024 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Prednáška o svätej Hildegarde

  Prednáška o svätej Hildegarde

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na prednášku s názvom Posolstvá svätej Hildegardy z Bingen, ktorú povedú autorky publikácie vydanej Akadémiou umení v Banskej Bystrici pri príležitosti 10. výročia jej vyhlásenia za učiteľku Cirkvi, doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. a doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. . Prednáška s diskusiou sa bude konať dňa 11. mája…

 • Nanebovstúpenie Pána

  Nanebovstúpenie Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia Pána dňa 9. mája 2024 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • Pozvánka na večerné stretnutie

  Pozvánka na večerné stretnutie

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 8. mája 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Ktorý syn sa stratil a aké zmierenie nastane, keď prijímame sviatosť odpustenia? V rámci prednášky…

 • Pozvánka na večerné stretnutie

  Pozvánka na večerné stretnutie

  Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 10. apríla 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Ak som pokrstený, potrebujem aj birmovanie? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po…

 • Zvestovanie Pána

  Zvestovanie Pána

  Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána, dňa 8. apríla 2024 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.