Slávnosť Eucharistie

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi dňa 30. mája 2024 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

  • 3.00 ‒ Vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša spojená s teoforickou procesiou a požehnaním
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Veriaci, ktorý sa nábožne zúčastní teoforickej procesie na slávnosť Kristovho Tela a Krvi, získa za bežných podmienok plnomocné odpustky (Enchiridion indulgentiarum, conc. 7, §1, n. 3).


Publikované

v časti

Autor článku: