Prednáška o svätej Hildegarde

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na prednášku s názvom Posolstvá svätej Hildegardy z Bingen, ktorú povedú autorky publikácie vydanej Akadémiou umení v Banskej Bystrici pri príležitosti 10. výročia jej vyhlásenia za učiteľku Cirkvi, doc. Mgr. art. Mária Strenáčiková, CSc. a doc. PaedDr. Mgr. Mária Strenáčiková, PhD. . Prednáška s diskusiou sa bude konať dňa 11. mája 2024 (sobota) o 14.45 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora. Po jej skončení je možné zúčastniť sa Eucharistickej adorácie v kláštornom chráme, ako aj modlitby vešpier o 17.00 hod.


Publikované

v časti

Autor článku: