Veľkonočné sviatky

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Štvrtok Pánovej večere (28. 3.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

Piatok utrpenia Pána (29. 3.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Vigílie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • Po liturgii začína eucharistická adorácia, ktorá pokračuje neprerušene až do vešpier Bielej soboty.
 • 20.00 — Kompletórium

Svätá sobota (30. 3.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Vešpery
 • 18.30 — Veľkonočná vigília

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (31. 3.)

Pozor! V tento deň sa mení čas zo zimného na letný. Noc bude teda o hodinu kratšia ako zvyčajne.

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve (1. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: