Kategória: Estote Benedicti

Estote Benedicti 35

Prinášame vám tridsiate piate číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Holub v Biblii
 • Kráľovský nástroj
 • Vďačnosť Bohu za majstra Jaroslava Halma

Tridsiate piate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 34

Prinášame vám tridsiate štvrté číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Radosť slúžiť po boku svojho Kráľa (rozhovor s vladykom Cyrilom Vasiľom)
 • Prekonala svojho brata v láske (hymnus o sv. Školastike)
 • Jednoduchosť a krása (o chorvátskych benediktínoch)

Tridsiate štvrté číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 33

Prinášame vám tridsiate tretie číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Boh bdie nad nami (Korešpondencia matky Kláry z Ukrajiny)
 • Spev o raji (Slovenský preklad benediktínskych hymnov)
 • Cestou na západ (Kláštor v Rajhrade)

Tridsiate tretie číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 32

Prinášame vám tridsiate druhé číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • O mníšskej modlitbe posvätného ofícia (Z prednášok opáta Brendana Coffeyho OSB)
 • Ako máme žiť v atómovom veku? (Úvaha C. S. Lewisa)
 • Kráľovstvo srdca (O mníšskych sľuboch)

Tridsiate druhé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 31

Prinášame vám tridsiate prvé číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Intenzívny život (Rozhovor s predsedajúcim opátom našej kongregácie)
 • Boh vedie prvé kroky (O počiatkoch novej benediktínskej fundácie)
 • Pápežské vodidlá (Postrehy z pápežovej návštevy Slovenska)

Tridsiate prvé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 30

Prinášame vám tridsiate číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Takí obyčajní (Rozhovor s biskupom Tomášom Galisom)
 • Cesta na východ (Reportáž z návštevy na Ukrajine)
 • Oltár (Z poznámok ceremoniára)

Tridsiate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 29

Prinášame vám dvadsiate deviate číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Nová skutočnosť (O novej fundácii na Ukrajine)
 • V čase pandémie (Služba benediktínov na Železničnej poliklinike vo Zvolene)
 • Novinky z poľa a záhrady

Dvadsiate deviate číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 28

Prinášame vám dvadsiate ôsme číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • sv. Makárius Egyptský: Z príhovorov o kresťanskom živote
 • Juraj Pigula: Vezmem kalich spásy a budem vzývať meno Pánovo
 • Rozhovor s Ivanom Moďorošim: Milovať môžeme len to, čo poznávame

Dvadsiate ôsme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 27

Prinášame vám dvadsiate siedme číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • John Henry Newman: Krátka cesta k dokonalosti
 • Desiatka v Biblii
 • Po stopách Troch kráľov

Dvadsiate siedme číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.

Estote Benedicti 26

Prinášame vám dvadsiate šieste číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

 • Efrém Sýrsky: O dvoch baránkoch
 • Karanténa v Biblii či karanténa s Bibliou?
 • Recept na pokoj

Dvadsiate šieste číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.