Estote Benedicti 33

Prinášame vám tridsiate tretie číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Boh bdie nad nami (Korešpondencia matky Kláry z Ukrajiny)
  • Spev o raji (Slovenský preklad benediktínskych hymnov)
  • Cestou na západ (Kláštor v Rajhrade)

Tridsiate tretie číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.


Publikované

v časti

Autor článku: