Estote Benedicti 32

Prinášame vám tridsiate druhé číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • O mníšskej modlitbe posvätného ofícia (Z prednášok opáta Brendana Coffeyho OSB)
  • Ako máme žiť v atómovom veku? (Úvaha C. S. Lewisa)
  • Kráľovstvo srdca (O mníšskych sľuboch)

Tridsiate druhé číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.


Publikované

v časti

Autor článku: