Estote Benedicti 34

Prinášame vám tridsiate štvrté číslo občasníka samporských benediktínov Estote Benedicti.

Z obsahu čísla:

  • Radosť slúžiť po boku svojho Kráľa (rozhovor s vladykom Cyrilom Vasiľom)
  • Prekonala svojho brata v láske (hymnus o sv. Školastike)
  • Jednoduchosť a krása (o chorvátskych benediktínoch)

Tridsiate štvrté číslo Estote Benedicti si môžete stiahnuť v PDF formáte.


Publikované

v časti

Autor článku: