Vyšlo 10. číslo nášho občasníka

Estote Benedicti 10K vianočným sviatkom sme vydali už 10. číslo nášho občasníka Estote Benedicti. Okrem aktuálnych informácií z nášho mníšskeho spoločenstva prináša aj zaujímavé články pre povzbudenie vo viere a k zamysleniu. Do 10. čísla prispeli aj vdp. Marek Iskra, riaditeľ Diecézneho pastoračného centra pre rodinu Banskobystrickej diecézy a biblistka s. Fides Strenková, CJ. Občasník vám teraz prvýkrát prinášame aj prostredníctvom našej internetovej stránky. Stiahnuť si ho môžete z nasledujúceho odkazu: Estote Benedicti 10. Toto číslo je rozsahom menšie, keďže súčasťou tlačeného vydania je aj Benediktínsky kalendár 2014.

Občasník samporských benediktínov Estote Benedicti vznikol zo snahy informovať našich dobrodincov o našom spoločenstve, jeho aktuálnych snaženiach a aktivitách. V súčasnosti ponuka širokú paletu rôznych článkov a vychádza trikrát do roka.


Publikované

v časti

Autor článku: