Galérie

  • Kláštor Premenenia Pána má svoj erb

    V rámci slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu v Sampore, ktorá sa konala 24. mája 2013, bol požehnaný nový erb kláštora spolu s pečiatkami, ktoré bude kláštor od tohoto dňa používať. Autorom erbu kláštora je PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., odborný asistent na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a heraldický konzultor KBS. Erb vyjadruje…