Kláštor Premenenia Pána má svoj erb

V rámci slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu v Sampore, ktorá sa konala 24. mája 2013, bol požehnaný nový erb kláštora spolu s pečiatkami, ktoré bude kláštor od tohoto dňa používať. Autorom erbu kláštora je PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., odborný asistent na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a heraldický konzultor KBS. Erb vyjadruje historické dedičstvo slovenských benediktínov, upozorňuje na zakladateľské opátstvo, no tiež v sebe zahŕňa patrocínium kláštora. Prijatie erbu kláštora je nevyhnutným dôsledkom nezávislosti, ktorú kláštor dosiahol na jeseň minulého roka.

Popis erbu: Červeno-modro štiepený štít. V pravej červenej polovici dva strieborné šikmo skrížené a prevrátené kľúče preložené strieborným skloneným mečom. V ľavej modrej polovici zo stredného vrchu zeleného trojvršia vyrastá strieborný tlapovitý kríž s nodusom, sprevádzaný po stranách dvoma zlatými červeným plameňom horiacimi srdcami. Za štítom je položená zlatá priorská palica.  Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s dvoma uzlami na čiernej šnúre.

Červené pole vypĺňa erb materského benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v poľskom Tynci. V heraldicky ľavom modrom poli sa nachádzajú symboly, ktoré používali benediktíni na území dnešného Slovenska: strieborný kríž na trojvrší, ktorý pochádza z erbu benediktínskeho opátstva v Hronskom Beňadiku zo 14. storočia a plamenné srdcia, používané v novoveku. Obidva tieto symboly sú vyjadrením historického dedičstva slovenských benediktínov. Originálne usporiadanie týchto znakov symbolizuje založenie novej benediktínskej fundácie a súčasne ide o hovoriace symboly predstavujúce patrocínium kláštorného kostola a priorátu. Zasvätenie kostola a kláštora Premeneniu Pána je symbolicky vyjadrené na vrchu stojacim krížom, symbolizujúcim Ježiša Krista a dvoch starozákonných prorokov, Mojžiša a Eliáša, v podobe sŕdc, ktoré ho sprevádzajú. Čierny kňazský klobúk s dvoma uzlami na čiernej šnúre na každej strane a priorská palica prináležia, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky priorovi a priorátu.

 


Publikované

v časti

Autor článku: