obláti

  • Stretnutie pre záujemcov o oblatúru

    S prianím sv. Benedikta o „rozšírení srdca” (RB, Prol. 49) pozývame všetkých nových záujemcov o benediktínsku oblatúru na prvé otvorené stretnutie, ktoré sa bude konať 11. januára 2014 v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Program stretnutia: 14.30 — Modlitba cez deň, Eucharistická adorácia 15.45 — Prednáška pre oblátov a nových kandidátov 17.00 — Vešpery a ukončenie stretnutia…