Stretnutie pre záujemcov o oblatúru

S prianím sv. Benedikta o „rozšírení srdca” (RB, Prol. 49) pozývame všetkých nových záujemcov o benediktínsku oblatúru na prvé otvorené stretnutie, ktoré sa bude konať 11. januára 2014 v kláštore Premenenia Pána v Sampore.

Program stretnutia:

  • 14.30 — Modlitba cez deň, Eucharistická adorácia
  • 15.45 — Prednáška pre oblátov a nových kandidátov
  • 17.00 — Vešpery a ukončenie stretnutia

Prosíme o nahlásenie vašej účasti na e-mailovej adrese oblati@benediktini.sk. Bližšie informácie o benediktínskych oblátoch sú k dispozícii na našich stránkach.


Publikované

v časti

Autor článku: