Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

Pozývame vás na liturgiu slávnosti sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov, v piatok 5. júla 2019, do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať v časoch uvedených nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho dňa 28. júna 2019 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 26. júna 2019 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Radosť Pána a radosť jeho ponížených. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Pozývame vás na liturgiu slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa, v pondelok 24. júna 2019, do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať v časoch uvedených nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Božieho Tela

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi dňa 20. júna 2019 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Liturgické slávenia 18. júna 2019

Otec Jozef Brodňanský OSB si 18. júna 2019 pripomenie 25. výročie svojej kňazskej vysviacky, zvlášť svätou omšou o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. V tento deň sa liturgické slávenia v našom kláštore budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Svätá omša z príležitosti 25. výročia kňazskej vysviacky
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Nanebovstúpenia Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia Pána dňa 30. mája 2019 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Výročie posvätenia chrámu

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Výročia posvätenia chrámu Premenenia Pána v Sampore dňa 24. mája 2019 (piatok). V tento deň poďakujeme za dar Božieho domu, posväteného v roku 2010 o. biskupom Rudolfom Balážom. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 1. mája 2019 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Pán rozptyľuje pyšných a povyšuje ponížených. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Veľká noc 2019

Aj vy máte teraz zármutok, ale zasa vás uvidím
a srdce sa vám bude radovať
a vašu radosť
vám nikto nevezme.

(Jn 16, 22)

Požehnané veľkonočné sviatky

vám prajú a vyprosujú

benediktíni zo Sampora