Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Bohoslužby na prelome rokov

Pozývame vás na bohoslužby v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore v závere Vianočnej oktávy.

Siedmy deň Vianočnej oktávy (31. XII.)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po svätej omši o 6.30 hod. a potrvá až do večera.

 • 5.30 — Ranné chvály
 • 6.30 — Svätá omša, začiatok Eucharistickej adorácie
 • 12.20 — Vigílie
 • 14.30 — Modlitba cez deň
 • 17.00 — Prvé vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 17.30 — Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 — Vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (1. I. 2019)

 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 2. januára 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Personifikované mesto Ninive. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Vianoce 2018

Ľud, čo kráča vo tmách, uvidí veľké svetlo, nad tými, čo bývajú v krajine temnoty, zažiari svetlo. (Iz 9, 1)

Požehnané sviatky

Narodenia Pána

vám prajú

benediktíni zo Sampora.

Bohoslužby počas Vianoc

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas sviatkov Narodenia Pána. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Vigília Narodenia Pána (Štedrý deň, 24. 12.)

 • 5.30 – Vigílie
 • 6.30 – Sv. omša s rannými chválami
 • 14.30 – Modlitba cez deň
 • 17:00 – Vešpery
 • 23:00 – Slávnostné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (25. 12.)

 • 7:00 – Svätá omša na úsvite s rannými chválami
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Slávnostná svätá omša vo dne
 • 18:00 – Slávnostné vešpery
 • 20:00 – Kompletórium

Sviatok svätého Štefana (26. 12.)

 • 5:30 – Posvätné čítanie
 • 7:00 – Ranné chvály
 • 9:00 – Modlitba cez deň
 • 11:00 – Svätá omša
 • 18:00 – Vešpery
 • 20:00 – Kompletórium

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 12. decembra 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Pretvárka a pax asyriaca v službách expanzie impéria. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Filmové letokruhy

Srdečne pozývame všetkých záujemcov na v poradí už tretí projekt nedeľných popoludní zameraných na dialóg pri duchovných a spoločenských témach tvorených umením filmu. Cyklus pod názvom Filmové letokruhy začína v nedeľu 9. decembra 2018 o 14:04 hod. v Kláštore Premenenia Pána v Sampore.

Po projektoch Dekalóg ako dialóg (2015) a Prizma milosrdenstva (2016) sa na prelome rokov 2018/19 budú konať dialógy s titulom Filmové letokruhy. Zoznámime sa so vzácnymi dielami z Talianska, Česka aj Slovenska a stretneme sa aj s ich vzácnymi tvorcami. S novým projektom je najviac spojený PhDr. Petr Slinták, filmový historik, publicista, pedagóg a rozhlasový dokumentarista.

Výber filmových diel i pozvaných hostí je koncipovaný tak, aby sme postupne otvárali pohľady na premenu človeka v jeho najprirodzenejšom životnom prostredí. Načrieme tak do našej osobnej misie práve tam, kde nám pripadlo žiť. Nemusíme teda cestovať do ďalekých misijných miest, ako nás k tomu povzbudzuje aj pápež František. Príde nám veľmi dôležité to urobiť “od koreňa”, teda odkedy je film darom pre 20 storočie, v ktorom sme takmer všetci prežili podstatnú časť života. Táto podstata si vyžaduje aspoň občas reflexiu, aby v jej zrkadle bolo jasnejšie vidieť perspektívu aj pre našu budúcnosť. Ide o pomyselný most medzi 20. a 21. storočím, vrátane vojen aj idelogií, ktoré nás zasiahli a zasahujú.

Bližšie informácie u lektora projektu o. Jozefa Brodňanského OSB (jozef@benediktini.sk)

Program cyklu

1

9.december 2018
Strom na dreváky
režisér Ormanno Olmi, hosť Petr Slinták
https://www.csfd.cz/film/129224-strom-na-drevaky/prehled/

2

13. január 2019
Země svatého Patrika
režisér Jan Špáta, hosť Petr Slinták
https://www.csfd.cz/film/210791-zeme-sv-patricka/komentare/
Respice finem
režisér Jan Špáta
https://www.csfd.cz/film/210789-respice-finem/prehled/
Lidé z hor
režisér Jan Špáta
https://www.csfd.cz/film/272427-lide-z-hor/komentare/

3

10. február 2019
Obrazy starého sveta
hosť i režisér Dušan Hanák
https://www.csfd.cz/film/4142-obrazy-stareho-sveta/prehled/ 

4

10 marec 2019
Príbeh dediny Pribeta
https://www.csfd.cz/film/220032-pribetska-jar/prehled/
Kolektivizácia na trikrát
režisér Ján Lacko, Vlado Čech, hosť: Petr Slinták

5

21 apríl 2019
Jeden rok
hosť: režisér Břetislav Rychík
https://www.csfd.cz/film/222462-jeden-rok/prehled/

Slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie

Srdečne vás pozývame na bohoslužby slávnosti Nepoškvrneného počatia preblahoslavenej Panny Márie, v sobotu 8. decembra 2018, v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať ako v nedeľu, podľa poriadku uvedeného nižšie:

 • 3.00 — Nočné vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Komunitné duchovné cvičenia

V dňoch 26. novembra ‒ 1. decembra 2018 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.

Pozvánka na biblické stretnutie

Pozývame vás na ďalšie večerné biblické stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Sestra Fides Strenková CJ sa v stredu 14. novembra 2018 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Dravosť a nenásytnosť Ninive. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Zmena času svätej omše dňa 10. 11.

Upozorňujeme na jednorázovú zmenu času svätej omše dňa 10. novembra 2018 (sobota) v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Svätá omša sa v uvedený deň bude mimoriadne sláviť o 11.00 hod.