Kategória: Aktuality

Kláštor Premenenia Pána

Pozvánka na stretnutie o ikonách

Od septembra tohto roku bude opäť pokračovať ďalší cyklus prednášok Liturgický rok s ikonami v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Vdp. Ivan Moďoroši predstaví v piatok 11. septembra 2020 v prednáškovej miestnosti kláštora ikonu Narodenie Presvätej Bohorodičky. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Slávnosť Premenenia Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Premenenia Pána dňa 6. augusta 2020 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slovo v obraze

Netradičné prevedenie 53 obrazov, novodobých ikon od umelca Jaroslava Halma, sprevádzaných úryvkami Biblie, komentármi benediktínskeho mnícha Jozefa Brodňanského a modlitbou v poézii klauzurovanej redemptoristickej mníšky Lucie Česákovej.

Prichádzame k vám s ponukou nevšednej knihy, ktorá môže poslúžiť v osobnom duchovnom živote ako aj v pastorácii a katechéze, alebo sa môže stať hodnotným darom. Ide o knižnú podobu bibliofilného diela „Slova v obraze“, ktoré Vám môže byť známe z  televízie Lux.

Krása

Kreatívne využitie viacerých technických možností zdôrazňuje aj vizuálnym vnemom proces postupného odhaľovania mystéria zachyteného v konkrétnom obraze.

Cesta

Súčasťou knihy bude aj príručný manuál intertextuality, ktorý môže byť nápomocný pri výbere vhodného obrazu pre katechézu či osobnú modlitbu v konkrétnom čase liturgického roka.

Hodnota

Plnofarebná tlač obrazov a viacúčelová grafika má samozrejme vplyv aj na cenu knihy. Nakoľko to nie je zanedbateľná suma, prichádzame s našou ponukou vopred, aby sme podľa prípadného záujmu z Vašej strany prispôsobili plánovaný náklad.

Údaje o knihe

 • Rozmery: 35×25 cm
 • Počet strán: 440
 • Väzba: tvrdá
 • Hmotnosť: 3,3 kg

Objednávky prijímame na adrese: slovovobraze@benediktini.sk

Slávnosť sv. Benedikta

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätého Benedikta dňa 11. júla 2020 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kostol, alebo kaplnku patriacu ktorémukoľvek benediktínskemu rádu (benediktíni, kamalduli, cisterciti, trapisti, a pod.), a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 7).

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť apoštolských kniežat

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätých apoštolov Petra a Pavla dňa 29. júna 2019 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Narodenia sv. Jána Krstiteľa

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Narodenia sv. Jána Krstiteľa dňa 24. júna 2019 (streda) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť Božského Srdca

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Najsvätejšieho Srdca Ježišovho dňa 19. júna 2019 (piatok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Deň otvorených dverí zrušený

V súvislosti s opatreniami príslušných štátnych a samosprávnych orgánov na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 oznamujeme, že Deň otvorených dverí plánovaný v našom kláštore na deň 23. 5. 2020 (sobota) a ohlásený prostredníctvom nášho občasníka Estote Benedicti je zrušený. Keďže cieľom tohto podujatia bolo najmä umožniť našim podporovateľom vidieť novú klauzúrnu časť nášho kláštora pred jej uzatvorením pre verejnosť, bolo rozhodnuté, že Deň otvorených dverí sa uskutoční v neskoršom termíne, ktorý bude ohlásený vopred.

Pozvánka na stretnutie o ikonách

Pozývame vás na ďalšie večerné stretnutie v rámci cyklu Liturgický rok s ikonami v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Vdp. Ivan Moďoroši predstaví v stredu 11. marca 2020 v prednáškovej miestnosti kláštora ikonu Premenenie Pána. Stretnutie začne o 19.00 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.

Liturgické slávenia počas Popolcovej stredy

Pozývame vás na liturgické slávenia Popolcovej stredy, dňa 26. februára 2020. Všetky bohoslužby sa v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore budú konať podľa rozpisu nižšie.

Popolcovou stredou začína štyridsaťdenné pôstne obdobie, ktoré pozýva kresťanov k hlbšiemu duchovnému životu a príprave na Veľkonočné sviatky. V tento deň platí prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitých pokrmov.

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 18.00 ‒ Svätá omša s obradom poznačenia popolom
 • 20.00 ‒ Kompletórium