Kláštor Premenenia Pána má svoj erb

V rámci slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu v Sampore, ktorá sa konala 24. mája 2013, bol požehnaný nový erb kláštora spolu s pečiatkami, ktoré bude kláštor od tohoto dňa používať. Autorom erbu kláštora je PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD., odborný asistent na Katedre histórie Filozofickej fakulty UKF v Nitre a heraldický konzultor KBS. Erb vyjadruje historické dedičstvo slovenských benediktínov, upozorňuje na zakladateľské opátstvo, no tiež v sebe zahŕňa patrocínium kláštora. Prijatie erbu kláštora je nevyhnutným dôsledkom nezávislosti, ktorú kláštor dosiahol na jeseň minulého roka.

Popis erbu: Červeno-modro štiepený štít. V pravej červenej polovici dva strieborné šikmo skrížené a prevrátené kľúče preložené strieborným skloneným mečom. V ľavej modrej polovici zo stredného vrchu zeleného trojvršia vyrastá strieborný tlapovitý kríž s nodusom, sprevádzaný po stranách dvoma zlatými červeným plameňom horiacimi srdcami. Za štítom je položená zlatá priorská palica.  Nad štítom sa vznáša čierny kňazský klobúk na každej strane s dvoma uzlami na čiernej šnúre.

Červené pole vypĺňa erb materského benediktínskeho opátstva sv. Petra a Pavla v poľskom Tynci. V heraldicky ľavom modrom poli sa nachádzajú symboly, ktoré používali benediktíni na území dnešného Slovenska: strieborný kríž na trojvrší, ktorý pochádza z erbu benediktínskeho opátstva v Hronskom Beňadiku zo 14. storočia a plamenné srdcia, používané v novoveku. Obidva tieto symboly sú vyjadrením historického dedičstva slovenských benediktínov. Originálne usporiadanie týchto znakov symbolizuje založenie novej benediktínskej fundácie a súčasne ide o hovoriace symboly predstavujúce patrocínium kláštorného kostola a priorátu. Zasvätenie kostola a kláštora Premeneniu Pána je symbolicky vyjadrené na vrchu stojacim krížom, symbolizujúcim Ježiša Krista a dvoch starozákonných prorokov, Mojžiša a Eliáša, v podobe sŕdc, ktoré ho sprevádzajú. Čierny kňazský klobúk s dvoma uzlami na čiernej šnúre na každej strane a priorská palica prináležia, podľa pravidiel cirkevnej heraldiky priorovi a priorátu.

 

2 komentárov k “Kláštor Premenenia Pána má svoj erb

  1. Dobrý deň!

    Prosím o informáciu, či hlaholský nápis na skale pred vchodom do areálu je autentický alebo je novodobo vytvorený. Na toto som upozornil i Kraj. Pamiar. Úrad v Banskej bystrici.
    Ak by sa potvrdila autenticita, potom tento novodobý heraldický znak pána geraldika je provizóriom a môže byť čisto slovenský, len vtedy, ak sa zakomponuje do znaku sv. Cyril, sv. Metod a ich Učeníci, prípadne ich žiaci, ktorý tam určite slúžili pred príchodom turkyckých nomádov.
    Takže nejde o zamyslenie z Vašej strany, ale o nápravu vychádzajúcu zo zjavnej histórie, ak si uvedomíte, že v blízkosti sú i cintoríny naších slávných predkov z Veľkej Moravy a to Slovenov, nie Slovanov, vymyslený a zavádzajúci to pojem českými historikmi z 19. storočia.

  2. Nuž neviem o žiadnom nápise pred vchodom do areálu, hoci by to bolo historicky zaujímavé, ale isté je, že na náš erb nebude mať žiaden dopad. Erb nášho priorátu nie je žiadnou ideovou, národnou, či politickou deklaráciou, ale jednoducho rozlišovacím znakom. Jeho podoba je preto definitívna a nebude sa meniť.