Slávnosť svätého Benedikta

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti sv. Benedikta, patriarchu mníchov Západu a patróna Európy, vo štvrtok 11. júla 2019. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať ako v nedeľu, podľa nižšie uvedeného rozpisu. Vrcholom tohto dňa bude slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať Mons. Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kostol, alebo kaplnku patriacu ktorémukoľvek benediktínskemu rádu (benediktíni, kamalduli, cisterciti, trapisti, a pod.), a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 7).

  • 3.00 ‒ Vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
  • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
  • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 20.00 ‒ Kompletórium

1 komentáre k “Slávnosť svätého Benedikta

  1. Drahí naši otcovia, pochválený buď Pán Ježiš Kristus o. Vladimír (prior), o. Jozef (podprior), o. Blažej, o. Damián,br. Ladislav Mária, br. Marián, o. František, o. Michal Mária, br. Igor, br. Svorad Mária; br. Dominik Mária, o. Ján; o. Cyprián.
    Pán Boh Vám zaplať za všetko, čo robíte pre nás, pre našu vieru, pre náš večný život, pre naše vykúpenie, … ďakujem za lásku, trpezlivosť, úctu, ktorú nám ostatným a medzi sebou preukazujete. Nech Vás patrón, sv. opát Benedikt, naďalej požehnáva a posväcuje prítomný život účasťou na Kristovej obeti – modlitby, pokory, sviatosťami, aby sme si všetci zaslúžili účasť v jeho prítomnosti. Všetko dobré, ďakujem Bohu za to, že Vás máme. S úctou Elen