Brat Igor prijal posvätný diakonát

V nedeľu 22. októbra 2017 navštívil benediktínsky kláštor Premenenia Pána v Sampore banskobystrický biskup Mons. Marián Chovanec. V rámci svojej návštevy kláštora slávil spolu s mníchmi kláštora a veľkým množstvom hostí pontifikálnu svätú omšu, počas ktorej vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou ordinoval brata Igora Hajasa OSB za diakona.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave tejto slávnosti a pozývame všetkých našich priaznivcov k modlitbe za novoordinovaného diakona, ako aj za nové kňazské a rehoľné povolania.

One Comment on “Brat Igor prijal posvätný diakonát”

 1. drogi Igorze!
  Wszelkiej pomyślności na drodze za Chrystusem, dla Chrystusa i w Chrystusa!
  Wielką radością było dla mnie, że tego samego dnia oddaliśmy, na swój sposób serca i ręce Panu!
  Pozdrawiam serdecznie

  +Dariusz
  Wspólnoty Jerozolimskie