Veľká noc 2017

Vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom;
veď Kristus, náš veľkonočný Baránok, bol obetovaný.
Slávme teda sviatky nie so starým kvasom ani s kvasom zla a nešľachetnosti,
ale s nekvaseným chlebom čistoty a pravdy.
1 Kor 5, 7-8

Požehnané sviatky

Zmŕtvychvstania Pána

Vám prajú a vyprosujú

benediktíni zo Sampora