Vianočné blahoprianie

Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.

Pokojné a požehnané sviatky

Vtelenia Pána

vám prajú a vyprosujú

benediktíni zo Sampora.

1 komentáre k “Vianočné blahoprianie

  1. Krásny, spokojný a plný Božej milosti Vám prajem Jana.