Nanebovzatie Panny Márie

Srdečne vás pozývame na bohoslužby počas slávnosti Nanebovzatia Panny Márie, v pondelok 15. augusta 2016. V kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore sa budú jednotlivé liturgické slávenia konať podľa nižšie uvedeného rozpisu. Slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je prikázaným dňom.

 • 3.00 ‒ Nočné vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

1 komentáre k “Nanebovzatie Panny Márie

 1. …Mamka…Mária…,
  v lone Tvojho Srdca “dozrieva” človieča do malej ustavičnej hostie…, v odovzdanosti a bytí v Ňom – v Bohostánku Tvojho Srdca…, kde zakúsi milosť slov: “Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal”…
  A to ustráchané, ubolené, pomýlené ľudské srdce je milosťou Tvojho Materstva, milosťou daru Trojjedinej Lásky, ktorý si prijala i Ty, premenené…
  A v dôvere zakúšajúce “bytie v Trojjedinej Láske a Trojjedinej Lásky v ňom, v srdci človeka”…
  A túži vyspievať radosť a pokoj srdca v každom čase…
  Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu-Ockovi…, v Jeho Slove-Synovi…, v Jeho Dychu-Duchu Svätom, v Trojjedinosti Lásky…
  Milujúci a milovaný, premieňaj ma v Seba, aby som ako Ty sa stala chlebom…, malou ustavičnou hostiou Lona Nepoškvrneného Srdca Panny Márie-Bohostánku Srdca…
  Aby si mnou nasýtil svoj smäd po láske…
  Aby si mnou, Tebou premenenou, jednoduchou, priezračnou, pokornou sýtil tých, ktorí nepoznajú a neveria v svoj hlad po Tebe…
  Ty vo mne ako magnet priťahuješ moje srdce k Eucharistii… spoj sa so mnou, ako nežný Oživovateľ…, ako Ženích mojej duše a denne ma premieňaj v Seba, v malú ustavičnú hostiu Svojho Srdca…
  Milujem Ťa Ježiš… Ďakujem za Materstvo Mamky, ktoré som mohla prijať…, ďakujem za “živé slová”… vyslovené cez benediktínov, ktoré si mi “podržal” v srdci a v čase “dozretia” mi ich “osvetlil”… “Regula”…, “Monachos… monos… uprostred sveta…”, “Filokalia…, Putovanie ruského pútnika”…, “Henoch…”, “Vyššie Dobro…, Pokoj…, Vytrvalosť…, Pokora… cez uvedomovanie si zatemnenia rozumu…skrytosti zla…malosti človeka… A zároveň ohromnej sily Trojjedinej Lásky v odovzdanom srdci Bohu… v dare viery… Milosť zvelebovania-bytia v Ňom…, víťazstva Života… ktorý Je Pravdou… Cestou…”
  Ďakujem Ockovi za vás všetkých…, i za kameň-srdce… (pred kláštorom…) a keď ho srdce prehliadlo pre úpenlivé hľadanie odpovede…, dal mu Pán na pomoc malého radostného mnícha so slovom: “Všimli ste si…?”, hej, všimla, ale vďaka Vašej pomoci…
  A srdce ďalej spieva v odovzdanosti a jedinej túžbe – plniť Jeho vôľu: “Velebí moja duša Pána…”