Profesia br. Dominika Márie Muchu

S radosťou a vďačnosťou Pánovi oznamujeme našim priaznivcom, že dňa 2. februára 2016, na sviatok Obetovania Pána, v rámci svätej omše o 11.00 hod. v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore, zloží br. Dominik Mária Mucha OSB prvé mníšske sľuby. Na túto slávnosť vás všetkých pozývame. Eucharistickú liturgiu s obradom mníšskej profesie bude celebrovať o. Vladimír Kasan OSB, prior kláštora.

Zložením prvých sľubov sa pre nášho brata začína ďalšie obdobie formácie v našom spoločenstve. Prvé sľuby sa skladajú na obdobie jedného roku a musia byť obnovené najmenej dvakrát pred zložením večných sľubov. Keďže sa v tomto prípade slávi zároveň sviatok Obetovania Pána, bude bohoslužbe predchádzať požehnanie sviec s procesiou.

Srdečne vás touto cestou pozývame na túto slávnosť a prosíme o modlitby za nášho spolubrata, ako aj za ďalšie povolania do mníšskeho života.

Jeden komentár k “Profesia br. Dominika Márie Muchu

 1. budem vam držat palce a modlit sa za naplnenie všetkého čo dnešny svet potrebuje…hlavne takých ako ste vy…..spozdravom Roman

 2. Radosť mám v srdci… a nehu… , keď som si prečítala oznam. A tiež sa v ňom vynorili slová Sv. Ocka Františka: “V Márii môžeme vidieť svoje najhlbšie povolanie: nie konať všetky veci, ale byť milovaní Bohom a premenení Jeho Láskou…
  Tvár Dominika vyžaruje “cestu premieňania Láskou…

 3. Milý, Domino – nech Ťa Pán žehná a pomáha Ti na ceste!
  jaro becka

 4. Úprimne sa teším a verím, že br. Dominik bude ďalším vylepšením už aj tak dobrého. Vďaka Pánu Bohu za Sampor. Pozdravujem všetkých a špeciálne o. Vladimíra.
  Peter

 5. S vdakou a radosťou v srdci budem na teba a celú komunitu myslieť v modlitbách a počas sv.omse v No na Hromnice….pozdravujem

 6. Budeme na teba myslieť v modlitbách aj v Ladičkovciach.