Pondelkový večer s východnou spiritualitou

Pondelkové stretnutiePozývame vás na ďalšie večerné pondelkové stretnutie v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Ivan Moďoroši sa 18. januára 2016 v prednáškovej miestnosti kláštora prihovorí účastníkom na tému Duch východnej liturgie. Stretnutie začne o 18.30 hod. a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Vstup je voľný.