Kategória: Aktuality

Výročie posvätenia chrámu

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Výročia posvätenia kláštorného chrámu dňa 24. mája 2023 (streda) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

Veriaci, ktorý v dnešný deň navštívi kláštorný kostol Premenenia Pána v Sampore, a nábožne sa v ňom pomodlí Modlitbu Pána a Vyznanie viery, získa plnomocné odpustky za bežných podmienok (Enchiridion indulgentiarum, conc. 33, §1, n. 6).

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Nanebovstúpenie Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Nanebovstúpenia Pána dňa 18. mája 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Veľkonočné sviatky

Srdečne Vás pozývame na liturgické slávenia počas Posvätného veľkonočného trojdnia a začiatku Veľkonočnej oktávy v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Jednotlivé bohoslužby v kláštornom chráme sa budú konať podľa nasledujúceho rozpisu:

Štvrtok Pánovej večere (6. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 11.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Slávnostná omša Pánovej večere
 • 20.00 — Kompletórium

Piatok utrpenia Pána (7. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Vigílie a ranné chvály)
 • 12.00 — Pobožnosť krížovej cesty
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 15.00 — Liturgia umučenia a smrti Pána
 • Po liturgii začína eucharistická adorácia, ktorá pokračuje neprerušene až do vešpier Bielej soboty.
 • 20.00 — Kompletórium

Svätá sobota (8. 4.)

 • 5.30 — Temné hodinky (Posvätné čítanie a ranné chvály)
 • 12.45 — Modlitba cez deň
 • 18.00 — Vešpery
 • 19.30 — Veľkonočná vigília

Nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania (9. 4.)

 • 7.00 — Slávnostné ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Slávnostná svätá omša
 • 18.00 — Slávnostné vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Pondelok vo Veľkonočnej oktáve (10. 4.)

 • 5.30 — Vigílie
 • 7.00 — Ranné chvály
 • 9.00 — Modlitba cez deň
 • 11.00 — Svätá omša
 • 18.00 — Vešpery
 • 20.00 — Kompletórium

Slávnosť Zvestovania Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána dňa 25. marca 2023 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

V tento deň sa na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána zvoní slávnostne na všetkých zvonoch.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery (z nedele)
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť svätého Jozefa

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätého Jozefa dňa 20. marca 2023 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Obrátenie, ktoré sa bude konať v stredu 8. marca 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Popolcová streda

Pozývame vás na bohoslužby Popolcovej stredy dňa 22. februára 2023 do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 18.00 ‒ Svätá omša s obradom poznačenia popolom
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Svätý Ambróz, ktoré sa bude konať v stredu 8. februára 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Stretnutie povedie o. Angelo Lemme OSA.

Sviatok Obetovania Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgického sviatku Obetovania Pána dňa 2. februára 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša s obradom požehnania sviec
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozývame na prednášku o našej histórii

Srdečne pozývame na prednášku prof. Martina Homzu v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Sv. Svorad a/alebo sv. Svätopluk: K počiatkom benediktínskej tradície na Slovensku. V stredu 1. februára 2023 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá časť, druhá časť po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. Po skončení prednášky sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Martin Homza (1967) je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií. V roku 2005 mu za knihu Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša Jagelovská univerzita v Krakove udelila čestnú cenu Henryka Wereszyckého a Wacława Felczaka za najlepšiu publikáciu k dejinám stredovýchodnej Európy. V roku 2009 vydal spolu so Stanisławom A. Srokom monumentálne dielo Historia Scepusii : Dejiny Spiša do roku 1526, ktorá neskôr vyšla aj v poľskom jazyku. Pracuje na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako profesor v odbore slovenské dejiny. Je nositeľom Rytierskeho rádu za zásluhy o Poľskú republiku.