Kategória: Aktuality

Slávnosť Zvestovania Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Zvestovania Pána dňa 25. marca 2023 (sobota) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

V tento deň sa na poludňajšiu modlitbu Anjel Pána zvoní slávnostne na všetkých zvonoch.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery (z nedele)
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Slávnosť svätého Jozefa

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätého Jozefa dňa 20. marca 2023 (pondelok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Obrátenie, ktoré sa bude konať v stredu 8. marca 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Popolcová streda

Pozývame vás na bohoslužby Popolcovej stredy dňa 22. februára 2023 do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 18.00 ‒ Svätá omša s obradom poznačenia popolom
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Svätý Ambróz, ktoré sa bude konať v stredu 8. februára 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Stretnutie povedie o. Angelo Lemme OSA.

Sviatok Obetovania Pána

Pozývame vás na bohoslužby liturgického sviatku Obetovania Pána dňa 2. februára 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša s obradom požehnania sviec
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Pozývame na prednášku o našej histórii

Srdečne pozývame na prednášku prof. Martina Homzu v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Sv. Svorad a/alebo sv. Svätopluk: K počiatkom benediktínskej tradície na Slovensku. V stredu 1. februára 2023 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá časť, druhá časť po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. Po skončení prednášky sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Martin Homza (1967) je špecialistom v odbore starších slovenských a stredoeurópskych dejín všeobecne. Pracuje najmä so stredovekými prameňmi naračného charakteru (kroniky, letopisy, hagiografické texty). Je autorom niekoľkých vedeckých monografií. V roku 2005 mu za knihu Terra Scepusiensis : Stav bádania o dejinách Spiša Jagelovská univerzita v Krakove udelila čestnú cenu Henryka Wereszyckého a Wacława Felczaka za najlepšiu publikáciu k dejinám stredovýchodnej Európy. V roku 2009 vydal spolu so Stanisławom A. Srokom monumentálne dielo Historia Scepusii : Dejiny Spiša do roku 1526, ktorá neskôr vyšla aj v poľskom jazyku. Pracuje na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako profesor v odbore slovenské dejiny. Je nositeľom Rytierskeho rádu za zásluhy o Poľskú republiku.

Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Svätá Monika, ktoré sa bude konať v stredu 18. januára 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod. Stretnutie povedie o. Angelo Lemme OSA.

Bohoslužby sviatočných dní

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas vianočných sviatkov a začiatkom nového roka. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Štedrý deň (sobota, 24. XII. 2022)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 6.30 ‒ Svätá omša s rannými chválami
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 23.00 Slávnostné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (nedeľa, 25. XII. 2022)

 • 7.00 ‒ Omša na úsvite s rannými chválami
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná omša vo dne
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Sviatok sv. Štefana (pondelok, 26. XII. 2022)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Siedmy deň Vianočnej oktávy (sobota, 31. XII. 2022)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po svätej omši o 6.30 hod. a potrvá až do večera.

 • 5.30 ‒ Ranné chvály
 • 6.30 ‒ Svätá omša, začiatok Eucharistickej adorácie
 • 12.20 ‒ Vigílie
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 17.30Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 ‒ Vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (nedeľa, 1. I. 2023)

 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Duchovné cvičenia spoločenstva

V dňoch 21.-26. novembra 2022 si naše spoločenstvo koná pravidelné každoročné duchovné cvičenia. V tomto čase kláštor neprijíma hostí. Z dôvodu exercícií tiež nebude vybavovaná bežná pošta a bude limitovaná možnosť vybavovania telefonátov. Prosíme o vaše modlitby a ďakujeme za pochopenie.