Pozvánka na večerné stretnutie

Všetkých záujemcov srdečne pozývame do Kláštora Premenenia Pána na záverečné stretnutie v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 19. júna 2024 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Ako nás liturgia pozýva k životu, hoci ľudsky zažívame, že ho ubúda? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie Vladimír Kiš (1977). Liturgiku študoval na Pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme, je kňazom Bratislavskej arcidiecézy. V súčasnosti je špirituálom kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, členom liturgickej komisie pri KBS a vyučuje liturgiku na Katedre praktickej teológie RKCMBF UK.


Publikované

v časti

Autor článku: