Celodenná adorácia

Pozývame vás na celodennú adoráciu Najsvätejšej Sviatosti vo štvrtok 29. februára 2024 do kláštorného chrámu Premenenia Pána v Sampore. Adorácia začne po rannej svätej omši o 6.30 a skončí eucharistickým požehnaním po vešperách o 17.00


Publikované

v časti

Autor článku: