Pozvánka na večernú prednášku

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na ďalšie stretnutie v Kláštore Premenenia Pána v rámci cyklu Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 13. decembra 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prednáška na tému Prečo kňaz pri slovách „lámal chlieb“ chlieb neláme? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie Vladimír Kiš (1977). Liturgiku študoval na Pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme, je kňazom Bratislavskej arcidiecézy. V súčasnosti je špirituálom kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, členom liturgickej komisie pri KBS a vyučuje liturgiku na Katedre praktickej teológie RKCMBF UK.


Publikované

v časti

Autor článku: