Bohoslužby sviatočných dní

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas vianočných sviatkov a začiatkom nového roka. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Štvrtá adventná nedeľa (nedeľa, 24. XII. 2023)

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 23.00 Slávnostné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (pondelok, 25. XII. 2023)

 • 7.00 ‒ Omša na úsvite s rannými chválami
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná omša vo dne
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Sviatok sv. Štefana (utorok, 26. XII. 2023)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Sviatok Svätej rodiny (nedeľa, 31. XII. 2023)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po ranných chválach o 7.30 hod. a potrvá až do večera, s prerušením pre svätú omšu.

 • 3.00 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály, začiatok Eucharistickej adorácie
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 17.30Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 20.00 ‒ Kompletórium
 • 23.10 ‒ Vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (pondelok, 1. I. 2024)

 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: