Nový cyklus prednášok začína v stredu

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na novú sériu večerných stretnutí v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Veľké je tajomstvo viery. Kresťanská liturgia známa i neznáma. V stredu 13. septembra 2023 o 19.00 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška na tému Liturgia sa rodí z povinnosti či z lásky? V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Nový cyklus stretnutí povedie Vladimír Kiš (1977). Liturgiku študoval na Pápežskom liturgickom inštitúte svätého Anzelma v Ríme, je kňazom Bratislavskej arcidiecézy. V súčasnosti je špirituálom kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, členom liturgickej komisie pri KBS a vyučuje liturgiku na Katedre praktickej teológie RKCMBF UK.


Publikované

v časti

Autor článku: