Opustila nás pani Olena

Žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. (Gal 2, 20)

V nádeji na vzkriesenie oznamujeme,
že po dlhej a ťažkej chorobe
vo veku 70 rokov odišla na večnosť

pani

Olena Mykolaivna Pavlenko

* 12. októbra 1952 — † 16. augusta 2023

Pohrebná omša a posledná rozlúčka s našou drahou zosnulou bude v pondelok 21. augusta 2023 o 11.00 hodine v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore.

Lúči sa manžel, priatelia a mnísi kláštora v Sampore.


Publikované

v časti

Autor článku: