Slávnosť sv. Petra a Pavla

Pozývame vás na bohoslužby liturgickej slávnosti Svätých Petra a Pavla, apoštolov dňa 29. júna 2023 (štvrtok) do kláštora Premenenia Pána v Sampore. Tento deň je prikázaným sviatkom. Všetky liturgické slávenia sa budú konať podľa rozpisu nižšie.

  • 3.00 ‒ Vigílie
  • 7.00 ‒ Ranné chvály
  • 11.45 ‒ Modlitba cez deň
  • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery
  • 18.00 ‒ Slávnostná svätá omša
  • 20.00 ‒ Kompletórium

Veriaci, ktorý nábožne používa akýkoľvek náboženský predmet (crucifix, kríž, ruženec, škapuliar, medaila), riadne požehnaný Najvyšším veľkňazom, alebo ktorýmkoľvek biskupom, môže v dnešný deň za bežných podmienok získať plnomocné odpustky, ak sa pomodlí ktorúkoľvek formulu vyznania viery (Enchiridion indulgentiarum, conc. 14, §1).


Publikované

v časti

Autor článku: