Bohoslužby sviatočných dní

Pozývame vás na liturgické slávenia v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas vianočných sviatkov a začiatkom nového roka. Všetky bohoslužby sa budú konať v časoch uvedených nižšie:

Štedrý deň (sobota, 24. XII. 2022)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 6.30 ‒ Svätá omša s rannými chválami
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Vešpery
 • 23.00 Slávnostné vigílie a omša v noci

Slávnosť Narodenia Pána (nedeľa, 25. XII. 2022)

 • 7.00 ‒ Omša na úsvite s rannými chválami
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná omša vo dne
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Sviatok sv. Štefana (pondelok, 26. XII. 2022)

 • 5.30 ‒ Vigílie
 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Svätá omša
 • 18.00 ‒ Vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Siedmy deň Vianočnej oktávy (sobota, 31. XII. 2022)

V tento deň prebieha v našom chráme celodenná adorácia Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Adorácia začne po svätej omši o 6.30 hod. a potrvá až do večera.

 • 5.30 ‒ Ranné chvály
 • 6.30 ‒ Svätá omša, začiatok Eucharistickej adorácie
 • 12.20 ‒ Vigílie
 • 14.30 ‒ Modlitba cez deň
 • 17.00 ‒ Slávnostné vešpery slávnosti Panny Márie Bohorodičky
 • 17.30Ďakovná pobožnosť s Eucharistickým požehnaním
 • 23.10 ‒ Vigílie slávnosti Panny Márie Bohorodičky

Slávnosť Panny Márie Bohorodičky (nedeľa, 1. I. 2023)

 • 7.00 ‒ Ranné chvály
 • 9.00 ‒ Modlitba cez deň
 • 11.00 ‒ Slávnostná svätá omša
 • 18.00 ‒ Slávnostné vešpery
 • 20.00 ‒ Kompletórium

Publikované

v časti

Autor článku: