Zakončenie cyklu Psychológia v službách života viery

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na posledné večerné stretnutie z cyklu Psychológia v službách života viery v Kláštore Premenenia Pána. V piatok 4. novembra 2022, po modlitbe vešpier o 17.00 hod., sa o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora bude konať prednáška na tému Chceš poznať Boha? Poznaj najskôr sám seba. Po prestávke sa o 19.00 hod. začne záverečná prednáška s názvom Psychologické výzvy 3. tisícročia. V rámci prednášok bude aj možnosť diskusie a po ich skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie Janka Vindišová, psychologička a odborná asistentka na Katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednášky sú koncipované zvlášť s ohľadom na potreby stálej formácie mníšskeho spoločenstva, ale z ich obsahu a spracovania môže načerpať každý, kto chce prehĺbiť svoje poznanie v dôležitej a citlivej oblasti prieniku duševna a duchovna.


Publikované

v časti

Autor článku: