Pozývame na večerné stretnutie

Srdečne pozývame na ďalšie večerné stretnutie v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Vyznania sv. Augustína – Zvláštny životopis. V stredu 19. októbra 2022 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška, druhá prednáška po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus stretnutí vedie o. Juraj Pigula OSA (1976), prior Rehole sv. Augustína na Slovensku a s tímom autorov pracuje na Komentároch k Starému i Novému zákonu pre Trnavskú Univerzitu.


Publikované

v časti

Autor článku: