Začína nová séria večerných stretnutí

Všetkých záujemcov srdečne pozývame na novú sériu večerných stretnutí v Kláštore Premenenia Pána pod názvom Svätý Augustín a cirkevní otcovia: Inšpirácie pre duchovný život. V stredu 14. septembra 2022 o 17.30 hod. v prednáškovej miestnosti kláštora sa začne prvá prednáška na tému Regula sv. Augustína – spoločný život a prvenstvo lásky. Prednáška sa bude konať v dvoch častiach — druhá časť po prestávke začne o 19.00. Pred začiatkom programu sa možno v kláštornom chráme zúčastniť modlitby vešpier o 17.00. V rámci prednášky bude aj možnosť diskusie a po jej skončení sa bude konať modlitba Kompletória v kláštornom chráme o 20.00 hod.

Cyklus prednášok chce v prvom rade poukázať na cestu hľadania Boha v živote sv. Augustína. Jeho Vyznania opisujú jeho duchovnú cestu a Regula dáva smer a cieľ jeho životného hľadania. Popri Augustínovi sa na prednáškach stretneme s cirkevnými otcami a spisovateľmi, ktorí sú veľkou duchovnou inšpiráciou svojimi spismi. Pozrieme sa na sv. Ambróza ako katechétu a silnú osobnosť viery. So sv. Atanázom prejdeme počiatkami mníšstva a so skvelým i nevšedným exegétom Origenom objavíme zdroje živej vody pre duchovný život. Na záver cyklu sa pozrieme na ranokresťanskú interpretáciu žalmov u rôznych autorov, ktorí nám pomôžu vstúpiť do hlbín modlitby. 

Nový cyklus stretnutí povedie Juraj Pigula (1976). Študoval na filozofiu a teológiu v Ríme. Na Patristickom inštitúte „Augustinianum“ absolvoval licenciát a doktorandské štúdiá v odbore patristika. Prednášal patrológiu v Košiciach, Žiline a Viterbe (Taliansko). Bol šéfredaktorom časopisu a webstránky Zasvätený život. S tímom autorov pracuje na Komentároch k Starému i Novému zákonu pre Trnavskú Univerzitu. Je priorom Rehole sv. Augustína na Slovensku. 


Publikované

v časti

Autor článku: