Deň otvorených dverí

Pozývame všetkých našich priaznivcov na Deň otvorených dverí v novovybudovanej klauzúrnej časti Kláštora Premenenia Pána v Sampore, ktorý sa bude konať dňa 15. septembra 2021. Návštevníkov budú po nových priestoroch sprevádzať mnísi v čase od 8.00 do 18.00 hod., s prestávkou od 11.00 do 13.30 hod. Konkrétne podmienky vstupu sa budú riadiť aktuálnym stupňom protipandemických opatrení v okrese Zvolen.

Súčasťou programu bude videoprezentácia výstavby kláštora, malé občerstvenie, ako aj výstava ikon zo série Slovo v obraze a možnosť zakúpenia devocionálií a výrobkov kláštora. Počas samotného dňa sa v kláštornom chráme budú konať liturgické modlitby podľa bežného poriadku na slávnosti:

  • 3.00 — Nočné vigílie
  • 7.00 — Ranné chvály
  • 9.00 — Modlitba cez deň
  • 11.00 — Slávnostná svätá omša
  • 18.00 — Slávnostné vešpery
  • 20.00 — Kompletórium

Všetky liturgické slávenia sú verejne prístupné.

Deň otvorených dverí už bol plánovaný v dvoch iných termínoch, do ktorých však zasiahli prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Dúfame, že do tretice sa nám podarí umožniť našim priaznivcom prezrieť si priestory, na budovaní ktorých sa mnohí podieľali svojou prácou, či finančnou pomocou. Hoci po určení termínu bola v rovnakom čase ohlásená návšteva Svätého Otca Františka, veríme, že tí, ktorí sa zúčastnia prehliadky kláštora, si nájdu čas a priestor na stretnutie s pápežom v rámci jeho bohatého programu v iných dňoch.


Publikované

v časti

Autor článku: