Slovo v obraze

Netradičné prevedenie 53 obrazov, novodobých ikon od umelca Jaroslava Halma, sprevádzaných úryvkami Biblie, komentármi benediktínskeho mnícha Jozefa Brodňanského a modlitbou v poézii klauzurovanej redemptoristickej mníšky Lucie Česákovej.

Prichádzame k vám s ponukou nevšednej knihy, ktorá môže poslúžiť v osobnom duchovnom živote ako aj v pastorácii a katechéze, alebo sa môže stať hodnotným darom. Ide o knižnú podobu bibliofilného diela „Slova v obraze“, ktoré Vám môže byť známe z  televízie Lux.

Krása

Kreatívne využitie viacerých technických možností zdôrazňuje aj vizuálnym vnemom proces postupného odhaľovania mystéria zachyteného v konkrétnom obraze.

Cesta

Súčasťou knihy bude aj príručný manuál intertextuality, ktorý môže byť nápomocný pri výbere vhodného obrazu pre katechézu či osobnú modlitbu v konkrétnom čase liturgického roka.

Hodnota

Plnofarebná tlač obrazov a viacúčelová grafika má samozrejme vplyv aj na cenu knihy. Nakoľko to nie je zanedbateľná suma, prichádzame s našou ponukou vopred, aby sme podľa prípadného záujmu z Vašej strany prispôsobili plánovaný náklad.

Údaje o knihe

  • Rozmery: 35×25 cm
  • Počet strán: 440
  • Väzba: tvrdá
  • Hmotnosť: 3,3 kg

Objednávky prijímame na adrese: slovovobraze@benediktini.sk


Publikované

v časti

Autor článku: