Deň otvorených dverí zrušený

V súvislosti s opatreniami príslušných štátnych a samosprávnych orgánov na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej choroby COVID-19 oznamujeme, že Deň otvorených dverí plánovaný v našom kláštore na deň 23. 5. 2020 (sobota) a ohlásený prostredníctvom nášho občasníka Estote Benedicti je zrušený. Keďže cieľom tohto podujatia bolo najmä umožniť našim podporovateľom vidieť novú klauzúrnu časť nášho kláštora pred jej uzatvorením pre verejnosť, bolo rozhodnuté, že Deň otvorených dverí sa uskutoční v neskoršom termíne, ktorý bude ohlásený vopred.


Publikované

v časti

Autor článku: